Scheepsmotoren en jachtbouw

Voorwaarden

24 Februari 2010
1.
AB heeft als doel om boot bezitters/eigenaren/opdrachtgevers, hierna te noemen BE, te helpen met het vaarklaar maken van hun boot of reparatie. Verder verkoopt AB gebruikte boten en inboord motoren.
Dit kan in de regel zijn:
Verkoop gebruikte inboord motoren of boten, inbouwen nieuwe of gebruikte motoren, diverse reparaties aan de boot of stalling onderhoud van de boot of motor

2.
AB verwacht dat BE aantoont de rechthebbende te zijn van de boot, of een machtiging kan overleggen. AB kan BE verzoeken zich te legitimeren.


3.
BE is tijdens de werkzaamheden op locatie aanwezig.


4.
AB is niet aansprakelijk voor schade tijdens haar werkzaamheden. Bijvoorbeeld: uw boot is zodanige verroest dat deze breekt bij het optakelen.


5.
Lekkage onder de waterlijn is voor rekening van BE. AB is niet instaat om vooraf vast te stellen of een boot lek is voor deze bij AB in opdracht komt. 

6.
AB is niet verantwoordelijk voor vuil en/of vervuiling, dat ontstaat tijdens de werkzaamheden op lokatie. Bijvoorbeeld: het weglekken van olie in het oppervlakte water. De verantwoordelijk ligt bij BE.


7.
AB behoudt zich het recht de werkzaamheden te annuleren of naar een ander moment te verplaatsen. Bijvoorbeeld: overmacht of uitlopen andere werkzaamheden.


8.BE kan 7 dagen voor aanvang van de werkzaamheden een opdracht annuleren. aanbetalingen worden niet terug betaald binnen deze termijn. Bij annulering van de opdracht of koop door BE tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden zullen er kosten in rekening gebracht worden, deze zijn gemaakte uren en materiaal. Ook het mislopen van inkomen van AB wordt in rekening gebracht.


9.
AB kan tijdens en/of voor de werkzaamheden tot het inzicht komen dat de werkzaamheden te groot/te gecompliceerd zijn. AB behoudt zich het recht om af te afzien van de opdracht. Er worden dan geen kosten berekend.


10.
Offertes zijn 2 weken geldig en er wordt in onderling overleg gepland.


11.
Betalingen dienen zoveel mogelijk contant te worden voldaan of binnen 7 dagen na aanvang van de werkzaamheden of koop per bank te worden voldaan.


12.
Bedragen zijn in euro’s en inclusief BTW.


13.
Voor het niet tijdig betalen zal AB wettelijke kosten in rekening brengen. 

14.
De prijzen zijn indicatief en worden vastgesteld na afloop van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld: tijdens reparatie blijkt dat er meer uren nodig zijn of materialen. AB probeert dit op tijd aan te geven bij BE


15.
AB verzoek 10% van de indicatieve prijs vooraf aan de werkzaamheden of koop te betalen. Bij aanbetaling is de opdracht in behandeling en gaan deze voorwaarden in. Bij aanbetaling is opdracht of koop bindend.


16.
AB behoudt zicht het recht voor om retentierecht toe te passen op de boot./ boten waaraan zij werkzaamheden heeft verricht.


17.
Garantie op nieuwe producten geld de standaard garantie van fabrikant. Verder geld hier ook punt 19


18.
AB levert garantie op gebruikte boten en motoren, deze garantie is standaard 6 maanden na opdracht aan AB door BE. Verder geld hier ook punt 19


19.
Garantie is alleen op onderdelen en niet op werkuren. AB heeft het voorrecht om zelf het probleem vast te stellen en te repareren. Deerden, bedrijven of instelling kunnen geen  rapporten of expertise maken dat betrekking heeft op de garantie die AB verstrekt. Alleen AB mag de problemen constateren en vaststellen. Bij aankoop motor of boot dient BE een aankooponderzoek te laten uitvoeren door een erkend watersport bedrijf, Kosten zijn voor rekening BE.De garantie vervalt als AB heeft geconstateerd dan:er door een ander behalve AB is gesleuteld aan het product of reparatie. en voorschriften van de fabrikant niet in acht zijn genomen door BE er schade is ontstaan door slecht gebruik of verwaarlozing, bijvoorbeeld oververhitting, bevriezing of geen onderhoud.Inbouw of onderhoud door BE dient volgens fabrikant voorschrift gedaan te worden.
Product hoort met enige kennis en de daarvoor bestemde doeleinde gebruikt te worden door BE.Bij schade of problemen met een door AB geleverd product hoort BE binnen een termijn van 3 dagen schriftelijk aan te geven bij AB.
AB zal binnen een termijn van 6 weken over gaan tot opnemen van de schade of het probleem. BE dient het product af te leveren aan adres van AB voor constatering of reparatie. transport is voor rekening van BE. Op lokatie is constatering of reparatie niet mogelijk.Garantie op reparatie, inbouw of werkzaamheden door AB is standaard 3 maanden. AB geeft geen garantie over bestaand schilderwerk ook als AB over bestaande verflaag schildert. Op gebruikte boten zit alleen garantie op onderdelen van de motor, werkuren dienen betaald te worden ook transport door BE. Op onderhoud levert AB geen garantie. Garantie is uitsluitend alleen op onderdelen die AB geplaatst heeft, deze geplaatste onderdelen staan altijd op de factuur, offerte of opdracht gemaild.Bij inbouw van motoren door AB geld alleen garantie als er door AB een nieuw inbouwpakket is geplaatst, dit bestaat uit, elektra, brandstof, uitlaat, bediening, aandrijving en koel-systeem. Bij gebruik van bestaande systemen vervalt garantie en is dit de keuze geweest van BE. AB zal altijd beter adviseren. Motorfundatie is altijd een risico omdat niet goed is vast te stellen door AB of deze in goede staat is er zal een destructief onderzoek plaats moeten vinden door AB of BE. Is dit niet aanwezig dan vervalt garantie.


20.
AB is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of diefstal van een door BE gestalde boot of motor bij AB. Dit kan niet alleen voor stalling zijn maar ook werkzaamheden die AB verricht aan een boot of motor van BE. Stalling is op eigen risico voor BE, BE dient zelf een verzekering af te sluiten en zorg te dragen voor zijn boot of motor. AB heeft het voorrecht te bepalen wanneer boten opgehaald kunnen worden of te water gaan. AB is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan door takelen of hijsen van een boot of motor van BE.


21.
Transport gaat nooit via AB maar via een apart transport bedrijf. BE is niet aansprakelijk voor transport schade. BE dient zelf een verzekering af te sluiten en op de hoogte te zijn van de risico’s van het transport.


22.
Producten worden geleverd af werf, transport dient BE zelf te regelen.


23.
Bij een onderhoud opdracht van een motor dient de motor werkend te zijn, is dit niet het geval dan is er spraken van reparatie en worden er kosten in rekening gebracht.

24.
AB geeft BE altijd het beste advies, Dit doen wij als de boot, motor bij ons binnen staat, vooraf aan reparatie of inbouw bespreekt AB het advies met BE door. Dit is een standaard procedure, bij afwijzing advies door BE kunnen er in de toekomst problemen of schade ontstaan, dit is op risico van BE. BE dient zelf een advies te vragen aan AB.Deze voorwaarden staan op de website van Amsterdamse Boot en is gekoppeld aan de offerte, opdracht, email of factuur die BE ontvangt. Na akkoord van BE of aanbetaling gaat BE ook akkoord met deze voorwaarden. 

Amsterdamse boot VOF Hemkade 18 Zaandam

Copyright © 2010 Copyright. Alle rechten voorbehouden